Det kemiska laboratorium

DB Labs kemiska laboratorium är välutrustat och utför rutinmässigt analyser på en rad olika provtyper. Analyserna utförs både efter farmakopéer, egenutvecklade metoder samt efter AOAC och livsmedelsverkets officiella bestämmelser.


Några exempel på vår analytiska expertis inom kemi:

 • QC release analyser av läkemedel och råvara enligt Ph. Eur., USP, BP och JP
 • Metodutveckling, metodoptimering, validering och metod transfer 
 • Stabilitet och fotostabilitet
 • Dissolution profiler
 • Rengöringsvalidering
 • Trouble shooting
 • Vitamin och mineral analyser
 • Analys på medical devices
 • Analys av örtmedicinska produkter
 • Tobaksanalyser 
 • Kontroll av plastredskap, t ex mätning av residual solvents
 • Kontroll av emballagematerial
 • Elementaranalyser
 • Fermenteringsprodukter, t ex bestämning av aminosyresammansättning