Elementaranalys

DB Lab erbjuder elementaranalys på kol, väte, kväve, svavel och syre (CHNS-O).

Analyserna utförs enligt GMP kvalitetssystemet. 

Principen för en elementaranalys (för CHNS) är att provet bränns vid hög temperatur, 900-1060°C, under kontrollerad tillförsel av syre. Kol, väte, kväve och svavel omvandlas till CO2, H2O, N2 och SO2. Dessa gaser passerar genom en kolonn med kopparoxid och en kopparkatalysator, varefter de detekteras via gaskromatografi.

Vid analys av syre tillförs helium, varefter syret omvandlas till CO vid komplett forbränning vid 1060°C med hjälp av en katalysator. Kolmonoxiden detekteras också via gaskromatografi.

Kontakt

Jeanette R. S. Frederiksen

Jeanette R. S. Frederiksen

HPLC, elementaranalyser

Cand.Polyt. Kemi

jrf@dblab.dk

Michael Wamberg

Michael Wamberg

Säljchef

Cand.Scient Kemi-ekonomi, Ph.D. Kemi

+45 6310 4062 / +45 2981 0270 mcw@dblab.dk