Vattenaktivitet

Vattenaktivitet, Aw, är ett mått som används för att mäta den mängd vatten i ett prov eller produkt som är tillgänglig för mikroorganismer, enzymer och kemikalier. Vattenhalten är alltså en avgörande komponent som bland annat påverkar hållbarhet, oxidation och risk för mikrobiologisk kontaminering. De flesta bakterier kan inte växa eller överleva i konserverade produkter med en vattenaktivitet på under 0,75 Aw og de flesta mögelsvampar kan inte växa under 0,65 Aw.

Hos DB Lab har vi utrustning som kan mäta mycket låga vattenhalter i alla typer av prover.

 

Kontakt

Stine Tryggedsson

Stine Tryggedsson

Kvalitetsstyrning & mikrobiologiska analyser

Cand.scient. Biomedicin

stine.tryggedsson@alsglobal.com