Historia

DB Lab A/S grundades 1985 och hette då Dansk Bioprotein A/S. De första åren arbetade vi främst med forskning och utveckling av fermenterings- och nedströmsprocesser. Sedan 1993 har DB Lab fungerat som kontraktlaboratorium och utfört GMP-analyser for externa parter, främst inom läkemedelsindustrin. 2006 lades R&D avdelningen ned, för att kunna fokusera på GMP-analyser. 2009 flyttade vi in i de nuvarande lokalerna på Lille Tornbjerg Vej 24 i Odense. Som ett nytt skott på stammen uppköpte DB Lab i 2011 företaget Ampliqon A/S, som producerar PCR enzymer och bioreagenser.

DB Lab har idag 50 anställda.