Probiotika

Probiotika är produkter med levande mikroorganismer – som regel är det arter av LactobacillusBifidobacterium och Lactococcus.

DB Lab utför en lång rad mikrobiologiska analyser av råvaror och färdig produkt av probiotika. Färdiga produkter kan vara kapslar, tabletter, sticks och sachets.

Våra mikrobiologiska analyser utförs  efter egna metoder, kundmetoder och officiella metoder.

Exempel på analyser är:

  • Bakterietal
  • Identifikation (cell- och kolonimorfologi, PCR, API-test, biokemiska test)
  • Renhetsbestämning
  • Vattenaktivitet
  • Frisättningstest (pH överlevnadstest)
  • Henfaldstest
  • Massevariation

Vi utför även stabilitetsstudier på probiotika enligt ICH’s riktlinjer. Du finner mer information under stabilitetsstudier. Har du andra behov utvecklar och validerar vi gärna nya metoder efter ICH’s riktlinjer. Kontakta oss för mer information. 

Kontakt

Stine Tryggedsson

Stine Tryggedsson

Kvalitetsstyrning & mikrobiologiska analyser

Cand.scient. Biomedicin

stine.tryggedsson@alsglobal.com