Metodutveckling och validering

En av DB Labs kärn kompetenser är metodutveckling och validering.

Med bakgrund inom forskning och utveckling, är DB Labs anställda vana att ta sig an utmaningar. Vi har stor erfarenhet med utveckling av HPLC, UPLC, GC och LC-MS metoder inom kemi samt metoder för haltbestämning inom mikrobiologi. Oavsett om det rör sig om en råvara, API eller färdig produkt, har vi expertisen som krävs för att utveckla nya metoder eller optimera en befintlig metod. Som exempel kan nämnas antibiotika, läkemedel och fosforlipider.

Validering sker enligt ICH’s riktlinjer om inte annat avtalas. En validering kan exempelvis innehålla undersökning av följande parametrar:

  • specificitet
  • linjäritet
  • precision
  • detektions-/kvantificeringsgräns

 

Skicka en mejl eller ring till oss om du har frågor om just ditt behov!

Kontakt