Bioassay

DB Lab utför följande mikrobiologiska, kvantitativa analyser:

  • Antibiotika assays, agar diffusion method (Ph. Eur. 2.7.2/USP<81>)
  • Vitamin assays, turbidimetrisk metod (Internationella metoder) 

Bioassay är et sätt att mäta styrkan eller effekten av ett ämne genom att låta detta påverka en levande organism och är ett viktigt verktyg i arbete med utveckling av ny medicin. En bioassay kan vara nödvändig för att säkerställa vilket ämne som är aktivt. 

Kontakt