Kvalitet

GMP

DB Lab är ett kompetent kontraktlaboratorium med ett GMP-kvalitetssystem. DB Lab är §39-godkänd av Läkemedelsvärket i Danmark, vilket krävs för att få utföra kemiska och mikrobiologiska analyser på läkemedel och andra färdigprodukter, mellanprodukter och råvaror till humant och veterinärt bruk samt emballage till läkemedel.

Enligt GMP-reglerna verifierar vi på DB Lab att vi kan utföra en given analys efter den aktuella metoden. I samarbete med dig som kund säkerställer vi att metoderna är validerade till produkten innan en analys.

 

 

FDA krav

Utöver analyser enligt det europeiska GMP-kvalitetskrav, kan vi på DB Lab också erbjuda analyser enligt FDA-krav.

 

 

 

 

Granskning

DB Lab granskas fortlöpande av kunder samt med fastsatta intervaller av Läkemedelsvärket i Danmark.

 

 

 

Sekretess

Sekretess är en viktig del av vår bransch och för många av våra kunder. Vi garanterar alltid en konfidentiell behandling om detta är kundens önskan.