Specialanalyser

Utöver rutinanalyser erbjuder vi även specialanalyser, där vi löser problem som kräver extra erfarenhet och expertis.

Några exempel på specialanalyser vi utför:

  • Analys av okänt material som uppsamlats vid filtrering
  • Analys av kolhydratprofiler 
  • Analys av varför tabletters ytskikt/utseende ändrar karaktär
  • Analys av kontaminanter 

Kontakt

Lars Jörgensen

Lars Jörgensen

IT manager

Ph.D. Biokemi

lars.jorgensen@alsglobal.com