Utveckling och processtest

Exempel på test av råvara och produkter under utveckling:

  • Undersökning av ett ämnes baktericida och/eller bakteriostatiska effekt på mikroorganismer. Testerna kan fastställa följande koncentrationer: Minimum inhibitory concentration (MIC) och Minimum bactericidal concentration (MBC). Vi använder officiella metoder samt egenutvecklade metoder.
  • Test av mjölksyrebakteriers förmåga att bryta ner andra typer av mikroorganismer (metod skräddarsys till testet)
  • Mjölksyrebakteriers förmåga att överleva genom olika passager i mage-tarmsystemet, vilket simuleras genom lagring i vätskor med olika pH (metod skräddarsys till testet)
  • Undersökning av mikroorganismers förmåga att tränga igenom samlingar och ventiler i en produkt (Medical device) och därmed kontaminera sterila områden. Testet kallas för Ingress test. (metod skräddarsys til testet.

Exempel på processkontroll:

  • Rengörngsvalidering av ytor
  • Hygienmonitorering i form av airsampling, nedfallsskålar, kontaktskålar och svabbprover (DB Lab assisterar med framställning av skålar, inkubering, totalantal av bakterier och identifikation av kolonier).
  • Ingress test på förseglingar. Undersökning om svetsat lock på behållare är tät.
  • Effektivitetsmätning av UV-ljus bakteriedödande förmåga. 

Exempel på rådgivning:

  • Protokoll- och rapportskrivning i samband med valideringar
  • Litteraturstudier

Kontakt

Stine Tryggedsson

Stine Tryggedsson

Kvalitetsstyrning & mikrobiologiska analyser

Cand.scient. Biomedicin

stine.tryggedsson@alsglobal.com