Om oss

DB Lab är ett GMP kontraktlaboratorium med mer än 25 års erfarenhet. Vi utför kemiska, fysiska och mikrobiologiska analyser av råvara, mellanprodukt, färdigprodukt, procescprover m.m.  för den farmaceutiska och bioteknologiska industrin samt livsmedelsindustrin.

 

 

Flexibilitet är en viktig parameter för oss som kontraktlaboratorium. Vi har genom åren investerat i analysutrustning för att kunna täcka de olika behov våra kunder kan tänkas ha, och med våra 2000 m2 finns det fortfarande plats för att utvidga vår instrumentpark.

 

Vi tar både på oss att utföra analyser enligt officiell standard såsom exempelvis farmakopé och NMKL, samt identifierar och utarbetar kundanpassade lösningar där vi utvecklar och validerar nya metoder enligt ICH's riktlinjer.

 

DB Lab är ett serviceföretag med långa och starka kundrelationer. Det är viktigt för oss att ingå i en fortlöpande dialog med dig som kund, så vi kan ge dig den bäst möjliga service. Vårt laboratorium ligger i Odense, ca. 1½ timme från Köpenhamn. 

Kvalitet och trovärdighet är viktiga parametrar både för våra kunder och oss på DB Lab.